کلید رسیدن به موفقیت سخت کوشی، تعیین وظیفه و اینکه آیا بازنده یا  برنده خواهید بود است.
ما اصولا در انجام وظایف خود از جان مایه می گذاریم. (وینسه لومباردی)

جلسه بهبود کسب و کار با حضور جناب دکتر میرسلیمی

دسته بندی: جلسات

لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

فهرست