خدمات کیمیا نساج

کسب و رضایت مشتریان از ازرش های بنیادی شرکت می باشد که به همین دلیل ارتباطات و تعهدات این شرکت با مشتریان همواره فراتر از محدوده قراردادی است. و از جمله خدمات قابل ارائه در این حوزه، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- خدمات و پشتیبانی فنی و تامین مواد اولیه( رنگ و مواد )
۲- بکار گیری پرسنل مجرب در زمینه فروش و خدمات پس از فروش
۳- حمل و نقل سریع و مطمئن و تحویل درب کارخانه

فهرست