رنگ‌های نساجی

رنگهای نساجی شامل انواع رنگهای دیسپرس و  راکتیو و اسیدی و گوگردی و … می باشد که به صورت پروفرومایی ثبت سفارش شده، وارد کشور می گردد و در خدمت صنعت نساجی قرار میگیرد.

✅ دیسپرس

✅ بازیک

✅ راکتیو

✅ کاتیونیک

✅ گوگردی

✅ پیگمنت

✅ اسیدی

کاتالوگ محصولات کیمیا نساج مهرگان سپاهان

رنگهای نساجی

دسته بندی: محصولات

لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

فهرست